alt

Kancelaria Chojnacki

I Bydgoszcz

Zakres usług

Kancelaria specjalizuje się w pomocy prawnej z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego.

Specjalności (preferencje) zawodowe Kancelarii obejmują sprawy cywilne i gospodarcze, w tym między innymi:

 • windykacja należności w kraju i na obszarze UE
 • obrona przed firmami windykacyjnymi i egzekucjami komorniczymi
 • negocjacje umów i rozwiązywanie sporów metodami negocjacyjnymi
 • procesy sądowe
 • prawo cywilne i gospodarcze (umowy, zobowiązania)
 • prawo spadkowe
 • podziały majątku małżeńskiego i spadkowego
 • spółki cywilne i handlowe
 • prawo wspólnot mieszkaniowych
 • upadłość konsumencka
 • pośrednictwo w obrocie nieruchomościami