alt

Kancelaria Chojnacki

I Bydgoszcz

Mediacje

Posiadam uprawnienia mediatora (wpis na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Bydgoszczy) i prowadzę mediacje w sprawach cywilnych i gospodarczych, w których mam wieloletnie doświadczenie jako prawnik procesowy.

Rozwiązywanie sporów w mediacji może być i powinno podstawową formą rozwiązywania konfliktów. Postępowanie mediacyjne jest o wiele tańsze od sądowego, odbywa się w warunkach pełnej swobody negocjacyjnej stron, jest maksymalnie odformalizowane.

Inne korzyści z mediacji to m.in. pełna kontrola stron nad rozwiązaniem sporu, poufność informacji, elastyczność postępowania (możliwość odbywania sesji on-line) oraz większa szansa na zachowanie dobrych relacji po zawarciu ugody.

Ugoda zawarta przed mediatorem i zatwierdzona przez sąd ma moc ugody sądowej i w przypadku należności pieniężnych nadaje się do egzekucji komorniczej.

Ten sposób rozwiązywania sporów jest bardzo efektywny i pozwala skrócić postępowanie o wiele miesięcy, a często nawet i lat, biorąc pod uwagę okres trwania procesów sądowych.

Posiadam też kompetencje certyfikowanego negocjatora, potwierdzone wieloletnią praktyką oraz systematycznym dokształcaniem w tej dziedzinie (zob. też zakładkę „Certyfikaty”), między innymi:

  • studia podyplomowe „Negocjacje i mediacje” WSG Bydgoszcz 2012-2013
  • studia podyplomowe „Psychologia społeczna w praktyce” Uniwersytet SWPS w Warszawie, 2018-2019
  • studia podyplomowe „Psychologia pozytywna” Uniwersytet SWPS w Warszawie, 2019-2020
  • szkolenie i trening „Vademecum negocjatora” u prof. dra hab. Zbigniewa Nęckiego, niekwestionowanego autorytetu z zakresu negocjacji (Wrocław, V 2018)
  • szkolenie „Negocjacje – strategie i techniki” Homo Creatore (Warszawa, 2007)
  • szkolenie „Negocjacje handlowe” (Toruń, 2009)
  • prowadzenie  wykładów z zakresu negocjacji biznesowych na Wyższej Szkole Bankowej (Bydgoszcz i Toruń, III 2018)