alt

Kancelaria Chojnacki

I Bydgoszcz


Kancelaria Chojnacki z siedzibą w Bydgoszczy, założona w roku 2000 jako kancelaria indywidualna radcy prawnego.

Do stałych współpracowników Kancelarii należą między innymi wyspecjalizowani w swoich branżach komornik, notariusz, doradca podatkowy, biegły rewident, oraz rzeczoznawcy majątkowi i techniczni.  

Kancelaria specjalizuje się w pomocy prawnej z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego. Specjalności (preferencje) zawodowe Kancelarii obejmują sprawy cywilne i gospodarcze, w tym między innymi:

 • windykacja należności w kraju i za granicą
 • obrona przed firmami windykacyjnymi i egzekucjami komorniczymi
 • procesy sądowe
 • prawo cywilne i gospodarcze (umowy, zobowiązania)
 • prawo spadkowe
 • podziały majątku małżeńskiego i spadkowego
 • spółki cywilne i handlowe
 • prawo wspólnot mieszkaniowych
 • upadłość konsumencka
 • pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • ADR (pozasądowe metody rozwiązywania sporów)