alt

Kancelaria Chojnacki

I Bydgoszcz


Kancelaria Chojnacki z siedzibą w Bydgoszczy 

Do stałych współpracowników Kancelarii należą między innymi wyspecjalizowani w swoich branżach komornik, notariusz, doradca podatkowy, biegły rewident, oraz rzeczoznawcy majątkowi i techniczni.  

Kancelaria specjalizuje się w pomocy prawnej z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego. Specjalności (preferencje) zawodowe Kancelarii obejmują sprawy cywilne i gospodarcze, w tym między innymi:

  • windykacja należności w kraju i za granicą
  • obrona przed firmami windykacyjnymi i egzekucjami komorniczymi
  • rozwiązywanie sporów przez negocjacje i mediacje
  • procesy sądowe
  • prawo cywilne i gospodarcze (umowy, zobowiązania)
  • prawo spadkowe
  • podziały majątku małżeńskiego i spadkowego
  • spółki cywilne i handlowe
  • prawo wspólnot mieszkaniowych
  • upadłość konsumencka